Onderzoek: wat kan jij doen om de ‘kwalitijd’ op de werkvloer te verhogen?

  • Elisa Vanmeenen
  • 9 shares
  • 395
Onderzoek: wat kan jij doen om de ‘kwalitijd’ op de werkvloer te verhogen?

Hoe gaan werknemers om met tijd en hoe communiceren ze met elkaar? Rond dat thema wou HR-expert Protime enkele antwoorden formuleren. Protime liet hiervoor een onderzoek uitvoeren bij 1000 Nederlandse werknemers met als centrale vraag: ‘Wat is de impact van goede of slechte communicatie tussen collega’s op de werkvloer?’ En het antwoord is veel belangrijker dan je in eerste instantie zou denken.

De perceptie van tijd

‘Tijd is geld’ is niet voor niets een veelgehoorde uitspraak in het bedrijfsleven. De één gaat er luchtig mee om terwijl de ander erdoor wordt opgejaagd. Hoe we dit ervaren heeft ook veel te maken met onze cultuur… Wanneer je een afspraak hebt, dien je die na te komen. Als je een deadline hebt, moet je die koste wat het kost halen. En in het zeldzame geval dat je ruimte in je agenda over hebt, is er de noodzaak om het te gebruiken voor ontspanning. Kortom, tijd gaat vaak gepaard met druk. Het is een tikkende tijdbom.

De perceptie van tijd blijkt niet voor iedereen gelijk. Zo denken werknemers anders over taken, planningen en samenwerken dan hun leidinggevenden. Als je als manager of baas niet dezelfde opvattingen hebt over wat moet gebeuren, kan je je team ook onmogelijk sturen. Maar ook de werknemers zelf kunnen niet naar behoren functioneren wanneer hun manager andere verwachtingen heeft. Kortom, voor veel organisaties betekent dit een extra inspanning leveren als het gaat om het effectief inzetten van tijd.

Planning en productiviteit

Het woord ‘tijd’ heeft in onze cultuur een behoorlijk negatieve bijklank. We associëren het snel met druk, haast, stress en deadlines. Dat is niet zo gek, want als je aan een gemiddelde werknemer vraagt hoe zij de werkplanning ervaren, dan valt op dat 55% de planning onrealistisch vinden en nog eens 17% ervaart stress door de planning. Ook gaan veel medewerkers gebukt onder de hoge productiviteitseisen die hun manager stelt. 40% vindt namelijk dat hun manager onrealistische doelen stelt. Het komt dan ook niet als een verrassing dat het merendeel van de werkende bevolking niet regelmatig in gesprek gaat met zijn manager of baas over planning, productiviteit en doelstellingen.

Communicatie leidt tot fouten

Een ander opvallend gegeven is dat werknemers graag samenwerken. Toch verliest ongeveer de helft van de medewerkers (47%) gemiddeld één uur per dag aan communicatie met de collega’s. 39% van de ondervraagden geeft dan ook toe liever face-to-face te werken om zo minder tijd te verliezen. Echter zorgt de adoptie van plaats- en tijdonafhankelijk werken ervoor dat we ook vaak op afstand samen moeten werken. En dit lijkt tot problemen te leiden.

Bijna een derde van de beroepsbevolking (32%) geeft aan collega’s niet goed te kunnen bereiken. Ook wordt er door stress of tijdsdruk vaak te weinig of onjuist gecommuniceerd, aldus 55% van de respondenten. Daarnaast wordt communicatie in de meeste organisaties slecht vastgelegd. Al deze factoren veroorzaken problemen. Zo zegt 59% dat slechte communicatie tot fouten leidt.

Van fout tot frustratie

Wanneer fouten zich opstapelen, leidt dit bij heel wat werknemers tot frustratie. Zo zijn 58% van alle respondenten gefrustreerd door het feit dat de communicatie slecht geregistreerd wordt binnen het bedrijf. 55% geeft aan niet genoeg of onjuiste informatie te krijgen van de collega’s. Dit brengt op zijn beurt dan weer een hoge werkdruk of stress met zich mee. Hiernaast blijken ook heel wat werknemers niet te weten wat hun collega’s nu eigenlijk bijdragen aan een bepaalde taak. 47% geeft aan dat, wanneer het gaat om teamwork, ze de bijdrage van hun collega’s dubbelzinnig vinden.

Geen inzicht hebben in de bijdrage van anderen op de werkvloer is dus één van de grootste frustraties wanneer het komt op samenwerken. Ook vindt 41% van de ondervraagden dat communiceren met anderen geld kost en onnodig is… Evenveel van de respondenten vindt namelijk dat ze meer bijdragen aan het bedrijf dan hun collega’s. Volgens Protime is dit alles te wijten aan het feit dat communicatie tussen werknemers niet altijd even helder is. 39% geeft dan ook aan dat mailings, meetings of telefoongesprekken vaak achteraf nog opheldering vragen.

Werknemers willen meer inzicht

Het onderzoek toont naast een gebrek aan teamwork en teamspirit ook aan dat er een groot tekort is aan inzicht bij projecten. Meer dan een kwart van de werkende bevolking (28%) weet niet wat de bedrijfsdoelstellingen zijn. 29% wenst hierin dan ook meer inzicht. Een mooi streven, maar 30% weet niet wie verantwoordelijk is voor het bewaken van deze doelstellingen. We kunnen dus stellen dat belangrijke informatie niet goed wordt gedeeld.

Dat niet alle werknemers goed op de hoogte zijn, wordt onderstreept door het feit dat het collectieve bedrijfsgeheugen slecht wordt vastgelegd in bijna de helft (45%) van de organisaties. Dit wordt bevestigd door 56 % van de respondenten, die vinden dat waardevolle kennis niet wordt gedocumenteerd of overgedragen wordt wanneer een werknemer vertrekt. Dit heeft volgens 45% van hen een kennislek tot gevolg.

Aan de slag met (kwali)tijd

Aan de hand van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de perceptie van tijd in organisaties niet gelijk is. De behoeften van medewerkers en de organisatie komen niet overeen. Dat is geen verrassing. Veel belangrijke onderwerpen blijken namelijk niet bespreekbaar, zoals de planning, productiviteit, het functioneren en de doelstellingen. Er liggen dus nog veel kansen voor de ontwikkeling van communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden binnen een organisatie. De verwachtingen en hoe ze ingevuld moeten worden, moeten voor de gehele organisatie inzichtelijk zijn. Dit zal wonderen doen en resulteren in een effectieve en efficiënte samenwerking. Alleen dan kun je samen bouwen aan een tijdsefficiënte organisatie waarin iedereen zich prettig voelt en zich graag inzet voor de bedrijfsdoelstellingen, de klanten en elkaar.

Bloovi Careers is de ultieme bestemming om je carrière te vormen en een nieuwe te vinden.
Kijk achter de schermen van aantrekkelijke bedrijven en ontdek hun jobaanbiedingen.
Verder lezen in deze categorie

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks een kort overzicht met carrière advies,
aantrekkelijke bedrijven die aanwerven en droomjobs

Volg ons